A határozatok megtámadása a társasházi törvény szerint

A társasház közgyűlése a társasházi alapító okirat szerinti rendben hoz határozatokat. A társasházi törvény szerint a közgyűlésen hozott határozatokat a következő indokokkal lehet megtámadni. Ha a határozat jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti és működési szabályzatba ütközik vagy a kisebbség jogos érdekeinek a sérelmével jár, a határozat megtámadható. A megtámadásra a tulajdonostárs jogosult (tehát …

Continue reading “A határozatok megtámadása a társasházi törvény szerint”